Lekplatsen i Landalagatans förlägning söderut

Åter till start

Karlghat-park-1.jpg (501183 bytes)