lovrad.gif (6677 bytes)

Några foton från min skolgång

Fotot tagit på klass 5 i Landalaskolan 1949 med Klf Oscar Persson

Fotot tagit på klass 7 i Landalaskolan 1951 Klf Möllerud

Fotot tagit på Klass 8 på Guldhedskolan 1952 Klf Ossian Åhström