Oskar och Lovisa Mellgrens Släktträd.

 

Lovisa Mellgren (Martinsdotter) fäder -- Oskar Mellgrens (Pettersson) fäder

Sänd gärna ett E-mail med synpunkter och kompletterande uppgifter till
Ingemar Widheden: wingemar@yahoo.com

Till start