Foto tagna i Olssons trädgård.

foto4.jpg (49500 bytes)
Kräftskiva
Från vänster Stig, Ingrid Olsson övriga ej kända 1940?

Tillbaka till start