Välkommen till Olssons trädgård vid Guldhedstorget Wavrinskis plats.
Materialet sammanställt av Monica Persson
Januari 2005.

farfar12.jpg (14021 bytes) Tidningsurklipp från Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning 8 sept 1945
av Gunnar Thorstensson

Bilder 12 - 3 - 4 - 5 - 6
Text  A - B - C
Tidningsurklipp från Göteborgs-Tidningen 18 juli 1936
Blomstertrolleri i Landalabergen

Bilder 1 - 2
Text A - B
Tidningsurklipp från Göteborgs-Posten tisdag 5 juli 1938
Ett litet paradis har förlorat sin skapare
Bilder 1 - 2
Text A
Tidningsurklipp
Stenkomplex få vika för trädgårdsidyll
.
Blider 1 - 2
Text A
Tidningsurklipp från 17 jan 1969
Om Olssons trädgård
Blider 1
Text  A
Tidningsurklipp från Johannebergs-bladet nr:8 23 maj 1989
Blider 1
Text  A
Tidningsurklipp från HT-s BO Bättre
Parkerna i Göteborg -information från Fritid Göteborg
Foton tagna i Olssons trädgård
Foto på Karl och Elin Olsson
Fota tagna i Olssons trädgård januari 2005.