Blomstertrolleri i Landalabergen.

Saltängsväxter och Linnéa
Allting tycks också trivas i hans trädgård. Där växer strandörter som annars bo på saltängar, backarnas och vägarnas blommor och till och med skogarnas doftande Linnéa att han lyckts med den får anses som ett litet under. Medarbetaren som hade förmånen av hans ciceronskap för vårdande av Linnés födelsehem i Stenbrohult beklaga sig över sina upprepade misslyckande att inplantera Linnéa Borealis. Liknande sorgerapporter ha inte bara kommit från Linnés födelsehem utan också från andra ställen och det torde därför få anses att hr Olsson haft som han själv säger en underbar tur. Under sina strövtåg i markerna har han givetvis hittat en del varianter bland annat alpina former av klockljung och strandaster som väl är, är jag långt ifrån färdig, och jag har mycket att leta efter i den underbara vildfloran.

Ciselerat självporträtt
Herr Olsson lilla tillfälliga hem i bergsskrevan är som sig bör också en smula originellt. Allting har han gjort själv även den konstnärliga dekoren av det hela. Han gick nämligen på musei rit- och målarskola för Bjurström några år för att finna en sysselsättning och få utlopp för sin konstnärliga ådra som inte bara gör sig märkbart i raffinerat arrangerade blomsterpartier, utan också i små måleriförsök..
Det hör till saken att herr Olssons gamla yrke är målarens och ciselörens, och han kan som ciselörsarbete uppvisa ett ciselerat självporträtt, som han utan konstnärlig underbyggnad gjorde för 24 år sedan. I stugan finner man också prydnaderna en premieringsmedalj från Lindbergska fonden samt tre diplom för den vackra trädgården , alla synnerligen välförtjänta utmärkelser, och man har bara att till sist önska herr Olsson fortsatt framgång med sin fina botaniska trädgård till vederkvickelse för både honom själv och andra blomsterälskare

  Tillbaka till start