Stenkomplex få vika för trädgårdsidyll.

Ändrad stadsplan räddar blomstrande trädgårdsidyll

Det är inte ofta som stadsträdgårdsmästaren får överta en blommande parkidyll fix och färdig och i prydligt skick, när hankommer med sina mannar till nybyggda stadsdelar och sätter igång med att skapa grönska och fägring sedan byggbråten röjts bort. Men det nya Guldhedsområdet skall utom sina övriga behagligheter även bjuda invånarna en botanisk trädgård i miniatyr redan från början.
Det är den bekanta täppan nära Landalaspårvagnens ändstation anlagd av en landalabo, som brukade bo i ateljéstugan på tomten och syssla med måleri, när han inte arbetade ute i stenpartierna med plantering och vård av de mer eller mindre rara växter han förvärvat från olika håll. Trädgården har länge varit föremål för botanisternas intresse, och sedan dess skapare för några år sedan avled. Har den vårdats av hans son, som ägnat sina fristunder åt att hålla den i stånd. Enligt ett tidigare utkast till stadsplan skulle trädgården försvinna i och med den nya bebyggelsen, men planern har nu ändrats..
Stadsplanechefen William-Olsson och stadsträdgårdsmästare Axelsson voro i förmiddags där uppe i bergen för att diskutera de nya projekten, som bl a gå ut på skapandet av en konditoriservering med terrass ovanför trädgården. En prydnadsdamm nedanför på ängen hör också till önskemålen – de blivande guldhedsborna skola få alla chanser att avnjuta anläggningen i en behaglig inramning.
Om guldhedsbebyggelsen i övrigt berättar stadsplanechefen att den ser ut att arta sig mycket trevligt; enligt de närmare planritningar som nu kommit med stadsplanekontoret till hands :Arkitekterna ha med inspiration och framgång gått in för sin uppgift och vad andra områden i trakten beträffar har stadsplanechefen börjat projektera deras utnyttjande: En lösning på problemet där uppe är att göra hus; vilka liksom "klättra" uppför bergssidorna; så att de lummiga dalgångarna skonas: själva bergskrönen erbjuda så små horisontella ytor; att man inte kan basera planerna enbart på deras bebyggande utan måste tillgripa andra metoder och med användning av skiftande hustyper lösa problemen från fall till fall:

 Tillbaka till start